Již 20 let působí autorizovaný inspektor Jiří Dvořák na trhu odborně kvalifikovaných služeb v oblasti BOZP, hygieny práce, PO a EMS.

Nabízené služby jsou vedeny v elektronické podobě dodavatelem služeb a u smluvního zaměstnavatele ve fyzické verzi pro zajištění zákonné povinnosti zaměstnavatele při kontrolní činnosti orgánů SOD.

Nabízená služba je též podkladem pro získání certifikace ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001 a dále pro aktualizaci zavedené řízené dokumentace certifikované osoby.

Know how firmy bylo rozvíjeno dlouhodobou praxí v oboru a uplatňováním právní legislativy na pracovištích smluvních partnerů.

tabulky-297x300_bozp

V rámci služeb je poskytováno plně kvalifikované zastupování smluvní firmy v oblasti BOZP, hygieny práce, PO a EMS dle požadavků objednatele nebo též poradenskou formou k samostatným tématům povinností zaměstnavatele.

Referencemi kvality dlouhodobě poskytovaných služeb v oblasti BOZP, hygieny práce, PO a EMS je jednak spolehlivost a rychlost plnění požadavků zaměstnavatele a dále společenská bezúhonnost garantující ochranu oprávněných zájmů smluvních partnerů.

služby, které využijí firmy i domácnosti:

* Specialista bezpečnosti práce
* Analýza rizik
* Koordinátor BOZP na staveništi
* Zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
* Poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady a provozování zdrojů znečisťování ovzduší
* Revize (TNS A-B, plyn. zařízení)

Podrobně si o jednotlivých částech přečtěte zde.