Na základě vypracované a odsouhlasené architektonické studie pro Vás zpracujeme projektovou dokumentaci (PD) v potřebném rozsahu. Přinesete-li nám jako podklad pro vytvoření PD architektonickou studii zpracovanou někým jiným, samozřejmě Vás neodmítneme. Vnímáme však architektonickou studii jako autorské dílo, a proto je lepší, když její autor zpracuje i PD a tím dotáhne své dílo a myšlenku do úplného finále.

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn výkresů a dokumentů vycházející z požadavků stavebního zákona a příslušné vyhlášky.

Honorář za vypracování projektové dokumentace stanovujeme vždy individuálně, a to na základě rozsahu požadované dokumentace a velikosti zamýšlené stavby. Na základě tohoto Vám vypracujeme cenovou nabídku. Ta obsahuje veškeré potřebné položky, jako projekty profesí atd.

H:_WORK_Zakázky2014140801_pristavba_Plandry140801_Plandry M