Architektonická studie domu je nejdůležitější přípravnou fází při plánování novostavby i rekonstrukce. Na základě představ a požadavků klienta, prostorových podmínek a lokality vzniká základní myšlenka podoby domu, vzniká dispoziční řešení, hmota uvažovaného objektu a postupně se přechází až k řešení představy o použitých materiálech a dalších detailech. Je velmi důležité při návrhu zohlednit charakter okolí stavby, aby nově navržený dům zapadl do prostředí a nijak ho nedegradoval.

Jedná se o předprojektovou část dokumentace. Jejím cílem je ujasnění si požadavků investrora společně s nalezením vhodného řešení pro pozemek. Při vzniku architektonické studie je nejdůležitější komunikace mezi klientem a architektem, aby bylo nalezeno ideální řešení. Součástí studie bývá předběžné projednání podoby stavebního záměru s příslušnými úřady a dotčenými orgány státní správy.

V průběhu vzniku architektonické studie je výhodné zároveň řešit návrh interiéru. V této fázi projektu je možné interiéru uzpůsobit objem domu a jeho části. Řeší-li se interiér po dokončení stavby, není jednoduché nebo možné stavbu pozměnit a může tím být nepříznivě ovlivněno jeho řešení a fungování.

ze zahrady  2_final

Při našem prvním setkání se seznámíme s Vašimi plány a představami o stavbě, a poté se dohodneme na následném postupu a hono­ráři.

nadhled 1

architektonická studie obsahuje:

* Shrnutí požadavků a podkladů – vytvoření zadání
* Zhodnocení širších vztahů a okolí plánované stavby
* Průvodní zpráva
* Situace stavby (je možné doplnit návrh řešení zahrady)
* Půdorysy jednotlivých podlaží
* Charakteristické řezy domem
* Pohledy na fasády
* Prostorový model – 3D vizualizace, zákres do fotografie

Do architektonické studie vkládáme své vědomosti, naši schopnost vcítit se do potřeb klienta, ale také estetické cítění. Z těchto důvodů je studie autorským dílem, stejně jako má autora například obraz či hudební skladba.

Naše spolupráce při vzniku studie bude probíhat formou průběžných konzultací. Společně vytvoříme základní dispozici a funkční rozčlenění. Postupně návrh přeneseme do přesného půdorysného rozvržení a budeme doplňovat detaily, jako jsou materiály a barvy, až se dostaneme k finální podobě domu.

Honorář za vytvoření architektonické studie se stanovuje individuálně, vždy na základě požadavků a rozsahu uvažované stavby. Po naší první nezávazné schůzce, kde si ujasníme vše podstatné, požadavky a další postup prací, Vám vypracujeme cenovou nabídku. Finální cenu za architektonickou studii budete znát dopředu.

 

Před započetím prací na architektonické studii požadujeme zálohu ve výši 70% z celkové ceny za studii. Zbylých 30% bude doplaceno po odevzdání architektonické studie. Obdržíte ji v tištěné a elektronické podobě.